Σάββατο 1 Αυγούστου 2015

63 Αναζητώντας την << ΙΘΑΚΗ >>.Searching for << ITHACA >>

    Η παράλληλη σπουδή των δυο κόσμων ( της ανασκαφικής διαδικασίας  και της εσωτερικής αναζήτησης ) οδήγησε τον αφηγητή στo δρόμο για την Ιθάκη .
    Οι μνήμες που έφερε  και οι δυσκολίες που αντιμετώπισε  , σημάδεψαν τη πορεία του και καθόρισαν τις επιλογές του.Μπλέκει ηθελημένα στην αφήγηση , τον μύθο με την πραγματικότητα ( μια διαφορετική ανάγνωση της Οδύσσειας ,με την δημιουργική υλοποίηση της ιδέας  ) και υφαίνει τις δικές του εικόνες .


                                              ...  σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη ...
                                                        ... as you set out for Ithaca ...

    Τhe parallel study of the two worlds ( the excavating procedure and the internal search ) guided the story teller to the way for Ithaca. 
     The memories he brought and the difficulties he had faced ,marked his route and defined his selections .Ηe deliberately  combines in this story the myth with the reality ( a different study of Odyssey ,with the creative materialization of the idea) and weaves his own  pictures.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου