Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

58.ΠΕΡΙΑΠΤΑ - PERIAPTA


Περίαπτα -συνέχεια
Continuing Periapta

 Περιδέραιο  <<Δέρας >> ασήμι ,μετάξι,φύλλο χρυσού,χρωστικές.
Necklace  <<Deras >>  silver ,silk , gold leaf ,pigments.Δακτυλίδι  <<  Σε κοχύλι >>  ασήμι,μετάξι ,φύλλο χρυσού ,χρωστικές.
Ring <<In cockle >> Silver ,silk , gold leaf , pigments.
Κόσμημα -αντικείμενο  << Eν κλειστώ πορφυρό >> ασήμι ,ύφασμα ,φύλλο χρυσού ,χρωστικές.
Jewel - object <<En -klesto porfyro >> silver ,textile ,gold leaf ,pigments.Περιδέραιο <<Πορφύρα >>  ασήμι ,ύφασμα ,φύλλο χρυσού, χρωστικές .
Necklace <<Porfyra >> silver ,textile ,gold leaf ,pigments.Τρίτη 18 Μαρτίου 2014

57.ΠΕΡΙΑΠΤΑ οι σπουδές και τα κοσμήματα.PERIAPTA the studies and the jewels

                         
     
                           Από τη σπουδή στο κόσμημα   -From the study to the jewel

Καρφίτσα- σφυρηλατημένο ασήμι, μετάξι.  Brooch-forged silver,silk Καρφίτσα <<Έρικα>> ασήμι,φύλλο χρυσού ,μετάξι , χρωστικές
Brooch <<Erika>> silver , gold leaf , silk , pigments.

Δακτυλίδι  -ασήμι , ύφασμα . φύλλο χρυσού,χρωστικές. 
Ring - silver , textile , gold leaf , pigments
Κρεμαστό λαιμού-αντικείμενο <<κέλυφος κυανό >> ασήμι,ύφασμα,φύλλο χρυσού,χρωστικές.
Pendant - object <<kelyfos cyano>> silver,textile , gold leaf , pigments.
Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014

ΠΕΡΙΑΠΤΑ διαδικασία σύνθεσης PERIAPTA synthesis process

                                  Διαδοχικά στάδια για τη σύνθεση του περιδέραιου
                                       Successive stages of the necklace synthesis

                                                             Δοκιμές-samples


Σκελετός ,στοιχεία  -Skeleton,elements
 
  
Συνθεση-Synthesis

  
Δοκιμές χρωστικών-Rigment samples


Τελική επιλογή-Final choice
PERIAPTO 

Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014

55.ΠΕΡΙΑΠΤΑ Μελέτη - σπουδή.PERIAPTA Design process

                                                   Μελέτη -προσχέδια-δοκιμές
                                                   Research-sketching-samples

                                                               Σκέψεις -ιδέες
                                                           Thoughts  and ideas


Προσχέδια δακτυλιδιών
Sketches for rings


Τα στοιχεία της ιδέας  <<ασήμι-ύφασμα >>
The elements of the concept <<silver- textiles >>

 
 Επιρροή από το περιβάλλον
Εnviromental influence


Πειραματισμοί - δείγματα
Experimentation - samples


Υφές-χρωστικές
Textures-pigmentsΚυριακή 2 Μαρτίου 2014

54. Σε πραγματικό χρόνο << ΠΕΡΙΑΠΤΑ >> In real time << PERIAPTA >>

 

 Μια ενότητα σύνθετων κοσμημάτων και μικρών γλυπτών δομημένα σε κελύφη και φλοιούς.


...μοιάζουν σαν τις σελίδες της ιστορίας που γράφονται η μια πάνω στην άλλη, αφήνοντας κάποιες να φαίνονται και άλλες να κρύβονται. Σαν τις εκδοχές ενός μύθου που διπλώνονται και ξεδιπλώνονται,  φανερώνοντας ή κρύβοντας μηνύματα...

   Tα τελευταία χρόνια μελετώ Μυκηναϊκά κοσμήματα και αντικείμενα, με αποτέλεσμα να έχει επηρεαστεί πολύ  η δουλειά μου. Τα περισσότερα από αυτά είναι σπαράγματα, που όμως φέρουν πολλά στοιχεία από την πολύτιμη ιστορία τους.

  Συνεργάζομαι με την Γεωργία Γκρεμούτη η οποία δημιουργεί τρισδιάστατα αντικείμενα και κοσμήματα από χαρτί και υφάσματα.
  Η δουλειά μας αυτή είναι επηρεασμένη από τις προϊστορικές τοιχογραφίες της Σαντορίνης και των Μυκηνών, από την συνήθεια των Μυκηναίων να ράβουν χρυσά λεπτοδουλεμμένα φύλλα χρυσού πάνω σε υφάσματα και από τον διάλογο αντίθετων υλικών και εννοιών, όπως ασήμι - ύφασμα, ανθεκτικό - ευαίσθητο, σκληρό - μαλακό, αρσενικό - θηλυκό.
     Συνδυάζοντας το ασήμι με τις χρωστικές και τα υφάσματα δημιουργούμε μία σύγχρονη
 < τοιχογραφία>, εμπλουτισμένη  με στοιχεία από ξεχωριστούς μύθους.


          A unit of composite jewels and objects structured in shells .


   ... Layers lie upon layers, half hidden and half revealed. Like a myths internal structure of layers, folding and winding in on themselves, exposing some parts while keeping others in the shadow...

   I have dedicated these last years in the study of gold Mycenaean jewellery and objects.
Mostly found in fragments, these golden pieces carry with them elements of their precious history.
   I collaborate with Georgia Gremouti who creates three dimensional objects out of textiles and paper. The colors of prehistoric frescoes of the Aegean area, the ritual tradition of the Mycenaeans to saw golden decorated leaves on their clothing and the combination of opposing elements (durable-perishable, hard-soft, and male and female ), constitute the basis of this particular body of work.
   Through silver and textiles we create a new fresco, rich in fragments of individual tales.

                                                            Η Προετοιμασία

                                                    Οι επιρροές

                                                    The preparation

                                                    Τhe influences                     

             
                          .