Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014

ΠΕΡΙΑΠΤΑ διαδικασία σύνθεσης PERIAPTA synthesis process

                                  Διαδοχικά στάδια για τη σύνθεση του περιδέραιου
                                       Successive stages of the necklace synthesis

                                                             Δοκιμές-samples


Σκελετός ,στοιχεία  -Skeleton,elements
 
  
Συνθεση-Synthesis

  
Δοκιμές χρωστικών-Rigment samples


Τελική επιλογή-Final choice
PERIAPTO 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου