Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

60.Eξερευνώντας δυο κόσμους ,τις βυθισμένες πόλεις και τις ξεχασμένες μνήμες .Exploring two worlds,submerged cities and forgotten memories

   Ο αφηγητής αρχίζει ένα  ταξίδι του νου,  αναζητώντας τις σχέσεις  δυο  κόσμων.Μεταξύ των
βυθισμένων πόλεων του παρελθόντος και των βυθισμένων και ξεχασμένων στοιχείων μνήμης στα βάθη του μυαλού .Δύο διαφορετικές ανασκαφές που πιθανόν να αποτελούν δύο παράλληλες διαδρομές.

  The story teller starts a journey in mind ,trying to explore the  relations between two worlds .Between the lost  submerged cities of the past and the submerged and forgotten memories in the depths of mind .Two different excavations which probably constitute two parallel routes (diadromes).                             
                                                    Πόλεις βυθισμένες σε γαλήνη .
                                                    Cities lie underwater in silence


                                          Συναισθήματα και μνήμες βαθιά κρυμμένες
                                          .Feelings and memories remain deeply hidden.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου