Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015

64.Oi ρίζες . ; The routes .

  
O τόπος, η ιστορία, οι μνήμες και οι αφηγήσεις υφαίνονται στο χώρο και με την βοήθεια του χρόνου  μετατρέπονται σε ιδέες και έργα. Μεταμορφώνονται σε στοιχεία που με τη σειρά τους συνθέτουν νέες αφηγήσεις και ιστορίες. Οι μνήμες ζωντανεύουν και αφηγούνται με μία νέα γλώσσα συναισθήματα και καταστάσεις σύγχρονες και ταυτόχρονα αινιγματικές.
 Land, history, memories and  narrations are weaved in space, as time assists to their conversion to ideas and artifacts.They are transformed to elements that subsequently compose new narrations and stories.The memories revive and unfold stories, feelings and conditions that are expressed in a contemporary and enigmatic way with a new, different language,
                                        Καρφίτσα .Ασήμι ,ατσάλι ,νήματα ,χρωστικές .
                                             Brooch .Silver ,steel ,threads ,pigments .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου